Aanvraagformulier Sportakkoord

Aanvraagformulier Sportakkoord Tiel

Aanvraagformulier Sportakkoord Tiel

Bij welke pijler(s) van het Sportakkoord sluit het initiatief aan?
meerdere antwoorden mogelijk
Is het een nieuw of bestaand project/activiteit? Bij een bestaand project/activiteit reden aangeven waarom extra geld nodig is voor uitbreiding.
Welke doelgroep(en) wordt/worden bereikt?
meerdere antwoorden mogelijk

Een verantwoording ontvangt de regiegroep binnen 2 maanden na de einddatum van het project. Volgens het format verantwoordingsformulier

Heeft u naast financiële ondersteuning ook nog andere ondersteuning nodig om uw initiatief te kunnen realiseren? Zo ja, graag een toelichting.

Begroting (naast de bijdrage uit het sportakkoord dient een cofinanciering in de begroting opgenomen te zijn)

Kosten

Baten