Brede School Tiel Oost/Kloosterbuurt

De Brede School Tiel Oost en Kloosterbuurt is een samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en diverse sport-, cultuur- en NME organisaties. Door middel van de Brede School aanpak krijgen Tielse kinderen kansen zich optimaal te ontplooien en gezond te ontwikkelen op zowel fysiek, sociaal- emotioneel en cognitief vlak. Kinderen van 6-12 jaar (en hun ouders) staan hierbij centraal.

Dit willen we bereiken door;

  • het realiseren van laagdrempelig naschools programma voor kinderen uit groep 3 t/m 8, waarin alle domeinen (sport, cultuur en natuur- en milieueducatie) aan bod komen en zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen
  • met aandacht voor de leefbaarheid in de wijk door activiteiten plaats te laten vinden bij buurthuizen en de buurtsportcoach in te zetten op verschillende pleintjes/grasveldjes in de wijk.
  • de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten door de wijken in te gaan, maar ook door ouder-kind activiteiten op te zetten.