Voor verenigingen

Verenigingen kunnen ondersteuning verwachten vanuit de verenigingsondersteuner in ons beweegteam. De verenigingsondersteuner is hét aanspreekpunt voor Tielse sportaanbieders en werkt samen met de Federatie Tielse Sportverenigingen (FTS) om sportverenigingen te helpen met het behandelen van hun hulpvraag.

Hierbij kan gedacht worden aan;

  • werven/behouden van leden/vrijwilligers
  • aanvragen van subsidiegelden (bijvoorbeeld sportakkoord)
  • opstellen van een beleidsplan
  • ontwikkelen van nieuw aanbod
  • promotie van activiteiten
  • en alle andere vragen waar je als vereniging hulp bij nodig hebt

Indien noodzakelijk worden er specialisten van buitenaf ingeroepen om te ondersteunen. De verenigingsondersteuner is in dit geval de schakel tussen de desbetreffende organisatie en de vereniging.

Daarnaast zal de verenigingsondersteuner actief bezig gaan met het organiseren van themabijeenkomsten en het halfjaarlijkse Sportcafé voor de verschillende sport- en beweegaanbieders. De themabijeenkomsten zijn informatief van aard en bieden verenigingen handvatten om zelf met thema’s aan de slag te gaan. Eventueel is verdieping/opvolging mogelijk vanuit de services van het sportakkoord.

Het Sportcafé is een netwerkbijeenkomst waarin samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verenigingen centraal staan. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat zoveel mogelijk Tielenaren gaan bewegen. We hoeven het wiel niet elke keer opnieuw uit te vinden, maar kunnen leren van de ervaringen van iemand anders.

Tot slot, de verenigingsondersteuner zal een digitale nieuwsbrief gaan creëren waarin aandacht wordt gegeven aan ontwikkelingen en voorbeelden op het gebied van sport- en bewegen, aankondigingen van activiteiten, het Tielse sportakkoord, het jeugd- en volwassenfonds Sport en Cultuur en Uniek Sporten.

Voor extra informatie, vragen of contact kan je contact opnemen met verenigingsondersteuner Youri Dikker via youridikker@tielbeweegt.nl of 06-12064687.

Samen voor een vitaal Tiel!