Jeugdfonds Sport en Cultuur en Volwassenfonds

Soms is er weinig of geen geld om te sporten. En dat is natuurlijk jammer, want iedereen moet kunnen sporten of bewegen. Goed nieuws; het jeugdfonds sport & cultuur en het volwassenfonds kunnen wellicht een uitkomst zijn!

Jeugdfonds sport & cultuur

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het jeugdfonds sport & cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Door te sporten, komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs – in een nieuwe sociale omgeving – andere regels en omgangsvormen. Die krijgen ze vaak thuis en op school niet mee. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst. Bovendien verkleint het de kans op buiten de boot vallen, negatief gedrag en overgewicht.

Klik hier voor meer informatie >>

Contactgegevens Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Corina Cooke
gelderland@jeugdsportfonds.nl
026-3540397

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Ben jij 18 jaar of ouder en blijft er geen geld over om mee te doen aan activiteiten als zwemles, muziekles, fitness, voetbal, theater- of dansles? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum.

Een aanvraag wordt gedaan door een intermediair. Dit kan bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, maatschappelijk werker zijn.

Meer informatie over het Volwassenenfonds en spelregels lees je hier.

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kan je contact opnemen met Anke de Boer; socialepoort@tiel.nl