Sportakkoord

Oorsprong Sportakkoord

Het Sportakkoord is een nationale subsidiestroom voor gemeenten. In Het Sportakkoord II zijn de ambities en kaders vastgelegd voor een vervolg op het Nationaal Sportakkoord. Lokale samenwerking is een centraal thema; gemeenten, clubs, ondernemers in de sport en maatschappelijke partners kunnen samen veel meer bereiken.

Het Sportakkoord kent 3 ambities;

 1. Samen werken aan een stevig fundament
  De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven moeten worden verbeterd. Investeren in kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig zijn voor iedereen is daarbij een belangrijk speerpunt
 2. Werken aan een groter bereik
  We willen dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen om te gaan sporten en bewegen, bijvoorbeeld door drempels te verlagen, mensen te prikkelen en meer succesverhalen te delen.
 3. Werken aan meer betekenis van sport
  Betekenis gaat over de waarde van sport voor de maatschappij; energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van de gezondheid.

Tiels Sportakkoord

Ook de gemeente Tiel heeft een Lokaal Sportakkoord. Het doel wat Tiel voor ogen heeft is om beweegarmoede onder haar inwoners te verminderen, mensen in beweging krijgen en een gezonde leefstijl onder haar inwoners te stimuleren.

Daarbij wordt ingezet op de volgende pijlers;

 • Inclusie en diversiteit; zodat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen
 • Sociaal veilige sport; zodat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos bewogen en gesport kan worden
 • Vitale sportaanbieders; zodat alle aanbieders van sport en bewegen toekomst bestendig zijn 
 • Vaardig in bewegen; zodat meer kinderen aan de beweegrichtlijnen voldoen en motorische vaardigheden ontwikkelen 
 • Ruimte voor sport en bewegen; zodat Nederland wordt voorzien van een functionele, goede en duurzame infrastructuur met o.a. duurzame accommodaties en openbare ruimtes die beweegvriendelijk worden ingericht

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Tiels Sportakkoord, dient de aanvraag aan de volgende criteria te voldoen:

 • Aangevraagde projecten hebben betrekking op sport & bewegen en eventueel op gezondheid
 • Het aangevraagde project of activiteit sluit aan op één of meer ambities uit het Tiels Sportakkoord
 • De uitvoering van de activiteit vindt plaats in de gemeente Tiel en is gericht op inwoners van de gemeente
 • De aanvrager van het project of activiteit werkt samen met ten minste één andere partij uit de gemeente (vereniging en/of maatschappelijke partner en/of commerciële partij; bijvoorbeeld sport, zorg, welzijn en onderwijs)
 • Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten of activiteiten betreffen, als ook bestaande initiatieven die verbreed of opgeschaald worden
 • Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die al gestart zijn en op een andere wijze gefinancierd worden, kunnen niet worden toegekend
 • Het project of activiteit kan leiden tot verbreding voor anderen. Een spin-off wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen van resultaten, presentaties, aanpak en/of netwerken.
 • In de aanvraag van de activiteit is helder omschreven hoe de borging en het vervolg van de activiteit is geregeld na het aflopen van de projectperiode
 • Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten. Aanvragers maken inzichtelijk welke cofinanciering wordt ingezet. Cofinanciering is een voorwaarde bij iedere aanvraag. Dit mag in geld, uren, materialen of locatie zijn
 • Toestemming voor een verlenging van de uitvoeringsperiode dient schriftelijk (per mail sportakkoord@tielbeweegt.nl of via site), doch minimaal twee weken voor de einddatum van het project/activiteit, te worden ingediend bij de Regiegroep. Bij geen toestemming en/of te laat indienen van een verlengingsverzoek behoudt de Regiegroep zich het recht voor om eventuele onderbestedingsgelden terug te vorderen
 • Bij iedere aanvraag dient na afloop (binnen twee maanden) een verantwoordingsformulier ingestuurd te worden. Onderbestedingsgelden van afgesloten projecten/activiteiten worden na de beoordeling en het vaststellen van de verantwoording teruggevorderd.